Laivaliikenne ja uittoperinne

Raimo Virkkunen on toteuttanut huomionarvoisen kirjallisen työn laatimalla teoksen laivaliikenteestä ja uittoperinteestä Liperin ja Rääkkylän vesillä 1860-2000.

Teos kertoo laivaliikenteen kehittymisestä Pyhäselällä ja sen merkityksestä Liperin ja Rääkkylän rantakylien asukkaille. Teoksessa käydään läpi vesiliikenteen historiaa lähtien liikkeelle 1800-luvun höyrylaivoista ja päätyen Tutjun saariston retkisatamahankkeiden toteutukseen.

Teoksen toinen osa esittelee Tutjun saariston puunkorjuun ja uiton vaiheita 1900-luvun alusta alkaen aina tämän päivän saaristoseudun puunkorjuuseen proomukuljetuksena.

Teos antaa hyvän kuvan siitä, kuinka keskeinen merkitys vesistöillä on Tutjun ja Tutjun saariston elinkeinoelämälle, ja kuinka seudun elämä on monella tapaa ollut sidoksissa vesistöihin.

Teoksen voit ladata pdf-tiedostona tästä.

spons