Ajankohtaista

14.12.2022

Rääkkylä-Seuran mielestä Paksuniemessä tulee säilyttää perinnemaisema ja rakennettu kulttuuriperintö

Rääkkylän kunnan www-sivujen mukaan Paksuniemen sataman yleissuunnitelma on valmistumassa. Kunnan tavoitteena on Paksuniemen alueen liikenne -ja pysäköintialueiden parantaminen sekä saada alueella liikkuminen turvalliseksi. Rääkkylä-Seura pitää hankkeen perusperiaatetta hyvänä, mutta haluaa tuoda suunnitelmaan alueen perinnemaiseman säilyttämisen maakuntakaavan mukaisesti. Alueen luonto- ja perinnemaisema ja sen kulttuuriset ja historia-arvot tulee ottaa huomioon hankkeen toteutuksessa. Toteutuessaan nykyinen suunnitelmaversio turmelee peruuttamattomasti Paksuniemen ulkomuseoalueen ja perinnemaiseman.

Kunnan elinvoimalautakunnan lupajaostolle tehtiin oikaisuvaatimus toimenpideluvasta, jolla on alettu tehdä merkittäviä muutoksia Paksuniemen perinnemaisemaan ja museoalueeseen. Oikaisuvaatimus on hylätty sillä perusteella, että Rääkkylä-Seura ei lupajaoston käsityksen mukaan ole asianosainen. Lupajaoston päätöksestä on päätetty valittaa hallinto-oikeuteen.

Perusteluna valitukselle Rääkkylä-Seura esittää, että Paksuniemen satama-alue on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi: ”Maakunnallisesti arvokas kokonaisuus, johon kuuluu Piimälä (+mylly), Rantalan tila (meijerin entinen toimisto- ja asuntotalo) ja Turtialan tila sekä sen vieressä olevat Rääkkylä-seuran museorakennukset.” Rääkkylä-Seuran osalta mainitaan tarkemmin näyttelytoiminta: ”Meijeritoimintaa esittelevän esineistön ohessa esillä on Koiralammen suolta löytyneen 1100-luvun veneen rekonstruktio, jonka Rääkkylä-seura teetätti venemestari Esko Laulajaisella. Alkuperäinen löytö on Suomen kansallismuseossa.” ja ”Turtialan lähelle on siirretty 1800-luvun puoliväliin ajoittuvat savupirtti, savusauna ja aitta.” (3. vaihekaavan liite 1. s. 150).

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, kulttuuriarvo, ominaispiirteet ja identiteetti, mitä ei nyt ole tehty Rääkkylän kunnan tekemässä yleissuunnitelmassa ja toimenpideluvassa.

Maakuntakaava on luettavissa osoitteessa https://pohjois-karjala.fi/vaihemaakuntakaava3/ ja sen liitteessä on kuvattu merkittävä rakennettu kulttuuriperintö, Paksuniemen kuvaus sivulla 150: https://pohjois-karjala.fi/wp-content/uploads/2022/08/3.-vaihekaavan-liite-1-Kulttuuriympa%CC%88risto%CC%88t.pdf

Käykäähän lukemassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja sen liite! Rääkkylässä, kuten muissakin Pohjois-Karjalan kunnissa, on useita merkittäviä kulttuuriympäristökohteita.

12.12.2022 pidettiin Rääkkylä-Seuran syyskokous. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Muissa asioissa keskusteltiin läpi Paksuniemeen suunniteltujen muutostöiden vaikutusta perinnemaisemaan ja museotoimintaan. Jos suunnitelmat toteutuvat, perinnemaisemaan tulee peruuttamattomia muutoksia.

25.11.2022

Kotialbumien aarteet – vanhojen valokuvien keräys alkaa

Rääkkylä-Seura järjestää vanhojen valokuvien keräyksen, jolla on tarkoitus koota Rääkkylän arjesta ja pitäjäläisten toiminnasta kertovia, Rääkkylässä otettuja kuvia. Kyseeseen tulevat vähintään 70 vuotta vanhat valokuvat, eli kuvan tulee olla otettu ennen 1950-luvun puoliväliä. Henkilö- tai perhepotretit, luontokuvat tai koulujen luokkakuvat eivät kuulu keräyksen teemaan.

Keräys on kaikille avoin ja se toteutetaan 25.11.2022-30.8.2023.

Keräykseen voi osallistua lähettämällä skannatun kuvan osoitteeseen raakkylaseu@gmail.com. Lisäksi kuvien skannausta järjestetään Rääkkylän kirjastossa keräysajan kuukausien viimeisenä perjantaina klo 12-14. Voit tuoda kirjastoon mukanasi irtokuvan skannattavaksi, tai kuva voidaan skannata albumista. Alkuperäistä kuvaa ei tarvitse luovuttaa pois. Jokaisen kuvan yhteyteen on liitettävä omistajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi tarvitaan lyhyt teksti siitä, mistä kuvassa on kyse, kuvan ajankohta, ja tiedot siitä, kuka tai keitä kuvassa on (alla esimerkki). Keräykseen osallistujalla on oltava täydet oikeudet kuviinsa.

Jokaisesta valokuvasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa kuvan omistaja luovuttaa kuvan käyttöoikeudet Rääkkylä-Seuralle ilman erillistä korvausta. Rääkkylä-Seura voi käyttää kuvia esimerkiksi Pekka Kauppisen kirjoittaman Rääkkylän historia -teoksen kuvituksena, julkaista kuvan seuran nettisivuilla tai järjestää kuvista valokuvanäyttelyn. Kuvan omistajan nimi mainitaan aina, kun kuva julkaistaan.  

3.11.2022

Rääkkylä Nyt! -valokuvanäyttely Rääkkylän kirjastossa 3.11.2022 alkaen. Esillä ovat viime vuoden valokuvakilpailuun osallistuneet kuvat, jotka on kaikki otettu Rääkkylässä. Näyttely oli kesän esillä Paksuniemen satamaravintolassa, ja nyt voitte tutustua kuviin kirjastossa!

Kesän 2022 viimeinen tietovisa markkinoilla ja Kuhhauksessa

Kotiseututietoa kasvattavat tietovisamme on tältä kesältä pidetty. Johan nyt on markkinat! -tapahtumassa tietovisan täytti 26 vastaajaa. Jatkoimme samalla planketilla KukkaKuhhaukseen, jossa kävijät täyttivät parikymmentä lomaketta lisää.

Tarkistus ja arvonta suoritettiin Rääkkylä-Seuran hallituksen kokouksen lopuksi 28.8.2022. Lomakkeessa oli vaihtoehtoja, joista yksi tai useampi oli oikein, tässäpä vastaukset: Rääkkylän Arvinsalmessa liikennöi uusi lossi (nimeltään Nestori), kesäinen musiikkitapahtuma Rääkkylässä on Kihaus Folk. Rääkkylän suuri Saimaan vesistöön kuuluva järvenselkä on Orivesi, ja kesäisin Rääkkylän luonnossa ei ole näkynyt mursua tai leijonaa, mutta on nähty norppa ja merikotka. Rääkkylä täyttää 150 vuotta vuonna 2024, Niemisen Urheilijat pelaa jalkapalloa 4. sarjassa, uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin keväällä 2022 Esko Rautiainen. Rääkkylän naapurikuntia ovat Joensuu, Savonlinna, Kitee, Liperi ja Tohmajärvi. Eihvelin torni sijaitsee Sintsin kylässä, ja tunnettu edesmennyt näyttelijä Esa Pakarinen oli syntynyt Rääkkylässä.

Lähes oikein vastanneita oli seitsemän. Yksi virhe sallittiin Rääkkylän rajanaapureissa (tai jos tiesi norpan, mutta ei merikotkaa). Voittajaksi arvottiin Leena Hamberg, ja palkinto on tavoittanut voittajan!

Kiitos kaikille tänä kesänä kyselyihin vastanneille! Kysymysten tekijöillä oli mukavaa, ja monta asiaa jouduimme itsekin tarkistamaan (esim. se että vesistön rajanaapurina ei enää ole Savonranta vaan Savonlinna). Isonjaon aikaan luodut kylärajat opimme myös tarkistamaan.

Tietovisan voittaja arvottu 12.7.2022

Kihauksessa pidetyn tietovisan tuotepalkinto arvottiin seitsemän oikein vastanneen joukosta Paksuniemen myllymuseossa. Arvonnan suoritti museossa ja näyttelyssä vieraana ollut Anna Klemi.

Rääkkylä-Seuran sankossa oli taiteltuna seitsemän lomaketta, sankoa piti arvonnassa kesätyöntekijä Saska. Valvojiakin oli paikalla useita.

Arvonnassa voitto osui tällä kertaa Annikki Logrenille!

Kuvausta ei ole saatavilla.

Ja ne oikeat vastaukset tulevat tässä: Rääkkylä täyttää 150 vuotta vuonna 2024, Rääkkylän kirkossa on 1200 istumapaikkaa, Koiralammensuolta löytyneet veneen osat ovat 1100-luvulta, Arvinsalmen ylittää lossi nimeltä Nestori, Rääkkylän rajanaapureita ovat Savonlinna, Liperi, Joensuu, Tohmajärvi ja Kitee. Kivisalmen levähdysalueella on tietovisassa mainituista muistomerkeistä Outokummun kuparimalmin löydön muistokivi ja K.A.Wegeliuksen muistomerkki, Anninkankaan ortodoksinen hautausmaa sijaitsee Täitimenniemen kylällä (hyväksyimme myös Jaaman), Kirkkovuori sijaitsee Sintsissä (tästä keskusteltiin oliko tämä ihan oikein…), rääkkyläläinen urheiluseura oli mainituista ainoastaan Niemisen urheilijat ja bingoa on pelattu 50 vuotta Niemisessä.

Seuraava tietovisa uusilla kysymyksillä pidetään Johan nyt on markkinat! -tapahtumassa Paksuniemessä 6.8.2022. Tervetuloa vastaamaan!

Kunnanjohtajan tapaaminen 6.7.2022

Runon ja suven päivänä, Eino Leinon päivänä 6.7.2022 Rääkkylä-Seuran hallituksen edustajat tapasivat Rääkkylän uuden kunnanjohtajan Esko Rautiaisen kunnantalolla. Tapaamisessa esiteltiin seuran tavoitteita ja toimintaa sekä ajankohtaisia asioita. Seuratoiminnan varsinaisten perusasioiden lisäksi keskusteltiin Voiniemestä lahjoituksena saadun, Koivuniemeen vuonna 1969 siirretyn nuottakodan surkeasta kunnosta.

Esiteltiin Rääkkylän historian kirjoittamisen vaiheita ja rahankeräyksen tilannetta. Tilaisuuden lopuksi laitettiin ”ajatushautomoon” jonkin kattavan teeman ideointi pitäjän toiminnan elävöittämiseksi.

Kaiken kaikkiaan tapaaminen sujui erittäin hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Tapaamisessa sovittiin myös, että kunnanjohtaja tutustuu piakkoin pitäjän kaikkiin museoihin. Tähän mennessä Paksuniemi, myllymuseo ja avoinna olevat näyttelyt ovat jo toki tulleet tutuiksi.

Rääkkylä-Seuralle lahjoitetun nuottakodan vaiheista voi lukea Matti Hirvosen kirjoittamasta ja kuvittamasta Rääkkylä-Seuran historiikista ostamalla kirjasen vaikkapa Onnen kaupasta tai Myllymuseosta tai lukemalla sitä täältä:

2.7.2022 Kihaus ja tietovisa II

Rääkkylä-Seura oli paikalla Kihauksessa 2.7.2022. Lämpötila hipoi 30 astetta ja niinpä asetuimme varjoon aitan katveeseen. Esittelimme toimintaamme, pidimme tietovisan ja tarjolla oli ostettavaksi tuotteitamme, joita ostamalla voitte tukea Rääkkylän historian kirjoittamista.

Kuvausta ei ole saatavilla.

Tietovisaan, jossa oli eri kysymykset kuin kesäasukasillan tietovisassa, vastasi Kihausalueella 31 henkilöä, kiitos osallistujille. Tietovisamme tarjoaa paikallistuntemusta ja kysymyksemme herättivät mukavasti keskustelua. Perinnetoimikunta kokoontui 5.7.2022 ja kokoukseen osallistujat vastasivat tietovisaan ja näin Kihausvisaan vastasi yhteensä 37 henkilöä. Kysymyksissä esimerkiksi kylien rajat ovat hankalia, ja nyt hyväksyimme vastauksissa myös vaikkapa Jaaman, vaikka tarkka oikea vastaus olisikin Täitimenniemi.

1.7.2022 Arvonta 1

Ensimmäisen tietovisan pidimme kesäasukasillassa 28.6.2022, ja neljän oikein vastanneen kesken suoritettiin arvonta Myllymuseossa 1.7.2022. Kuvassa arvonnan suorittaa kesätyöntekijämme Saska.

Tietovisan arvonnan voitti Maija Hämäläinen. Tapasimme Paksuniemessä 5.7.2022 ja luovutimme tuotepalkinnon. Onnea tietäjälle ja voittajalle!

28.6.2022 Tietovisa kesäasukkaille

Esittelimme Rääkkylä-Seuran toimintaa kesäasukasillassa Rasihovissa 28.6. Olimme laatineet Rääkkylää koskevan tietovisan, jonka täytti ja palautti 30 vastaajaa. Tietovisassa oli 10 kysymystä, joista moniin tiedettiin vastaus hyvin (Rääkkylän ikä, vaakuna, lossi, Esa Pakarinen, soitintehdas, jalkapallojoukkue). Moni tiesi myös, että 1100 -luvulta peräisin olevan veneen osia löydettiin Koiralammensuolta. Vastaukset kahteen kysymykseen, Eihvelin tornin ja Tippavaaran isännän kotikylään, jakoivat vastauksia, ja lopulta yhteensä neljässä lomakkeessa oli kaikki vastaukset oikein. Eihvelin torni on Sintsissä ja pontikkaa keitettiin aikanaan Piimälahdella. Neljä vastaajaa tiesi Piimälahden Tippavaaran isännän kotikyläksi. Itse isäntä esiintyi aikanaan Neil Hardwick showssa, josta on lyhyt pätkä Youtubessa. Isännän mahtavaa Riäkkylän murretta on tallentunut tähän lyhyeen videoon: https://www.youtube.com/watch?v=WVIZzKnDnt4

Arvomme tuotepalkinnon neljän oikein vastanneen kesken ja ilmoitamme asiasta voittajalle. Kiitos kaikille osallistujille!

28.6.2022

Näyttely Villa Mylly avattu

Paksuniemen museoalueella myllymuseossa on tekstiilitaiteilija Hanna Nuutisen (Hañhi Design) näyttely ”Villa Mylly”, jossa on lampaanvillasta ja kierrätysmateriaaleista sekatekniikoin valmistettuja teoksia. Lisäksi myllyssä on perheen kuopuksen Saska Nuutisen ”Rääkkylän kasvot”- kuvataidetta. Visuaalisen maailman lisäksi taustalla soi Tarmo Nuutisen (Funking Duck) luomaa äänitaidetta.

Nuutisten yhteisnäyttelyyn liittyy viikon ajaksi (5.–10.7.2022) kiertueella oleva ”Värtsilä Remade”, jossa on esillä Kiertotalousosaamista Keski-Karjalasta! – kollektiivin taidonnäytteitä (ToKi- hanke).

Tervetuloa kokemaan monipuolinen näyttely myllymuseon ainutlaatuisessa miljöössä!

Näyttely on avoinna 28.6.-31.7.2022. Ti-la klo 11-17, su klo 12-15, maantaisin suljettu.

Kuva: Tarmo Nuutinen
Kuva: Tarmo Nuutinen

Myllymuseoon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.

Rääkkylä-Seuran toimintaa ja historiahanketta voi tukea vapaaehtoisella maksulla tai ostamalla seuran tuotteita.

23.6.2022

Kävimme pystyttämässä matkamiehen ristin Anninkankaan hautausmaan tien vierelle (kaikki luvat kunnossa!) Järjestämme heinäkuussa seuran jäsenille tilaisuuden, jossa Markku Ylönen esittelee ristiä, ristin paikkaa ja hautausmaata. Ilmoitamme asiasta kunhan saadaan ajankohta sovittua. Kuvassa näkyvä vielä tukipuut. Käymme ne poistamassa ja siistimme patsaan juuren kunhan rakennelma kuivuu.

13.6.2022

Rääkkylä-Seura peruuttaa juhannuskokon polttamisen omalta osaltaan.

Paksuniemen kokkopaikalle on nyt viety niin paljon tavaraa, että emme näe kasan polttamista turvallisena. Perinteiden mukaisesti olisimme vapaaehtoistyönä polttaneet perinteisen kokoisen juhannuskokon (=risuja, oksia, käsittelemätöntä ja naulatonta puuta), mutta emme valitettavasti voi ottaa vastuuta kuvassa olevan kasan polttamisesta.

Sorsa oli pesinyt rakentamamme kokon takana rannassa. Se oli häiriintynyt ja hylännyt pesänsä, jätti munat hautomatta.

6.6.2022

Juhannuskokon polttaminen Paksuniemessä saattaa peruuntua.

Valmistelimme juhannuskokon huolellisesti 7.5. talkoissa, laitoimme kokkoon vain poltettavaksi sopivaa materiaalia ja peitimme kokon, etteivät linnut pääse sinne pesimään. Kokko on nyt käyty rikkomassa, peitot kasattu sivuun ja sinne on viety iso kasa ei-poltettavaa rakennusjätettä. Kokon polttamisesta pitää tehdä ilmoitus viranomaisille ja pitää nimetä vastuuhenkilöt, mutta nykyisen jätekasan polttamisesta emme ota vastuuta. Jos jätteet eivät häviä paikalta viimeistään 10.6., juhannuskokon poltto perutaan. (Rääkkylä-Seuran hallituksen päätös 5.6.2022)

Avaa kuva

Kesänäyttely Paksuniemen myllymuseossa ja riihessä 28.6.-31.7.2022

Paksuniemen museoalueella myllymuseossa ja vanhassa riihessä on tekstiilitaiteilija Hanna Nuutisen (Hañhi Design) näyttely ”Villa Mylly”. Lampaanvillasta ja kierrätysmateriaaleista sekatekniikoin valmistetut teokset saavat seurakseen perheen kuopuksen Saska Nuutisen ”Rääkkylän kasvot”- kuvataidetta. Visuaalisen maailman lisäksi taustalla soi Tarmo Nuutisen (Funking Duck) luomaa äänitaidetta. 

Nuutisten yhteisnäyttelyyn liittyy viikon ajaksi (5.–10.7.2022) kiertueella oleva ”Värtsilä Remade”, jossa on esillä Kiertotalousosaamista Keski-Karjalasta! – kollektiivin taidonnäytteitä (ToKi- hanke).

Myllymuseo ja näyttely on avoinna 28.6.–31.7. ti-la klo 11–17, su 12-15, maanantaisin suljettu. 

Pitäjämuseo on avoinna sovitusti ja Kihauksen aikaan.  

 

18.5.2022

Kansainvälisenä museopäivänä, 18.5., Rääkkylän koulun 9.-luokkalaiset kävivät tutustumassa pitäjämuseoon. Käynnin yhteydessä museossa oli merkattuna kymmenen kohdetta/esinettä ja oppilaiden tehtävänä oli selvittää, mikä on kyseessä ja mihin sitä on käytetty. Mm. kuppaussarvet, tuulastusatrain, tupakkapölkky, pesukommuutti, Pyykki-Maija ja hevosen suokengät tulivat tutuiksi. Kiitos käynnistä!

 

15.5.2022

Kulttuurirahasto myönsi Rääkkylä-Seuralle 10000€ Rääkkylän historian kirjoittamiseen. Kiitämme!

Kevättalkoot Paksuniemessä 7.5.2022 ja 14.5.2022 klo 10-14

Siistittiin piha-aluetta ja aloitettiin museoalueen (riihi, savupirtti ja savusauna) raivaus. Kiitos tehokkaille myllyn siivoajille 14.5., hieno näyttely tulossa tänä kesänä myllyyn ja riiheen!

14.5. paikalla kävi jo ensimmäisiä vieraita ihastelemassa myllyn atmosfääriä.

26.4.2022 Yleisötilaisuus ja kevätkokous

Yleisötilaisuus Rääkkylän historia kirjaksi 2020-2023 pidettiin Rääkkylän koululla 26.4.2022 klo 17 alkaen. Tilaisuuden aluksi historiatoimikunta esittäytyi ja kertoi hankkeesta, rahankeräystilanteesta ja tulevista tapahtumista. Pekka Kauppinen esitelmöi Rääkkylän ravintolatoiminnasta vuosien varrella. Tilaisuuteen osallistui noin 35 ihmistä.

Pidimme vielä Rääkkylä-Seuran sääntömääräisen kevätkokouksen klo 18.30 (17 osallistujaa).

Kiitos kaikille 26.4.2022 tilaisuuksiin osallistuneille! 

Kotiseutu-uutiset julkaisi 20.4.2022 etusivullaan artikkelin Rääkkylän historian kirjoittamisesta otsikolla: Pekka Kauppinen hakee esille Rääkkylän kehityslinjoja. Jari Partasen kirjoittamassa tekstissä käydään läpi mm. Rääkkylän piirteitä ja kehitystä eteenpäin vieneitä tapahtumia (vesistöt, tiet, hankkeet).

Pohjois-Karjalan pitäjähistoriat kirjastossa 7.-29.4.2022

Rääkkylän kirjaston lukusalissa on esillä Pohjois-Karjalan nykyisten ja entisten kuntien pitäjähistorioita. Kaikista muista kunnista, entisistä tai nykyisistä, on aikanaan kirjoitettu historiateos paitsi Rääkkylästä. Asia korjaantuu piakkoin kun teosta kirjoitetaan parhaillaan.

Pohjois-Karjalan perinnealbumissa on julkaistu vanhoja kuvia jokaisesta kunnasta. Rääkkylästä kerättyjä kuvia on julkaistu Perinnealbumi 2:ssa. Kuvissa on tarina ja niihin on merkitty kuvan omistaja.

 

24.2.2022

Rääkkylä-Seura mukaan Miun kotiseutu -hankkeeseen

Rääkkylä-Seura osallistuu meneillään olevaan Miun kotiseutu -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kasvatuksellisin keinoin välittää erityisesti nuorille tietoa kotiseudun kulttuuriperinnöstä ja -ympäristöstä sekä vahvistaa seudun ominaispiirteitä. Hankkeen toteuttaa Kotiseutuyhdistysten liitto. 

Rääkkylä tuo hankkeeseen omia toimintamallejaan. Näistä keskeisiä esimerkkejä ovat yläkoululaisille pidetyt museotoiminnan esittelyt ja tutustumiset pitäjämuseoon sekä tähän aihepiiriin liittyvät tehtävät. Koululaiset keräävät myös erilaisia tarinoita mm. vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan. Näitä koululaistoimintoja on tarkoitus jatkaa ja tuoda niitä mukaan Miun kotiseutu -hankkeeseen.

Lisäksi on tarkoitus vahvistaa Rääkkylän tunnettavuutta nostamalla entistä voimakkaammin esille esimerkiksi kanteleteemaa. Esille tuodaan myös pitäjän keskeisiä käyntikohteita, joilla on niin historiallista kuin kulttuuriarvoakin.

Miun kotiseutu -hanke kytkeytyy sujuvasti Rääkkylä-Seuran omiin tavoitteisiin, jotka ovat pitäjän perinteiden säilyttäminen, kotiseututiedon lisääminen ja kotiseutuhengen vahvistaminen.

 

Kotiseutuyhdistysten liitto kertoo hankkeen tarkoituksena olevan kotiseututyön toimintamallin jalkauttaminen koko Pohjois-Karjalaan. Kampanja toteutetaan yhteistyössä maakunnan kotiseutuyhdistysten ja -museoiden, Pohjois-Karjalan museon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa.

Tervetuloa elokuviin Rääkkylän kirjastoon 4.1.-25.2.2022

Kirjaston lukusalin seinällä on näytteillä ainutlaatuinen: ”Vaarain filmi, Katsaus numero 2”. (Piirros)elokuva kertoo Rasivaaran kylän ja erityisesti sen nuorisoseuran toiminnasta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa.

Filmissä on esillä mm. 1950-luvun ”some”, kylillä ajeleva kovaäänisellä varustettu auto! Filmin piirtäjä on Rasivaaran koulun opettaja Keijo Saarinen (s. 1927, k. 1970).

Käykäähän elokuvissa!

 

Lisäksi kirjastossa on esillä Suomalainen löytöretki 1967 -materiaalia. Keijo Saarinen toimi kesällä 1967 Rääkkylän matkailuasiamiehenä, laati mm. kiertomatkaesitteen ja kokosi yhteen Rääkkylän matkailukohteet. 

25.11.2021 Rääkkylässä vietettiin Rääkkyläpäivää. 

Rääkkylä-Seura osallistui Rääkkyläpäivään järjestämällä kirjastossa kaksi näytöstä Rääkkylä-elokuvasta, joka on filmattu pääasiassa vuonna 1959. Ensimmäiseen näytökseen klo 12 tuli tupa täyteen katsojia, 28 katsojaa mahtui lukusalin istumapaikoille. Lisäksi muutama katsoja katseli filmiä ruudun takaa, eli lukusalin lasi-ikkunoiden läpi. Toiseen näytökseen klo 15.30 tuli vielä 19 katsojaa. Filmin esitysten jälkeen käytiin keskustelua ja muisteltiin mukavia menneitä aikoja.

Filmiä on vielä saatavana, DVD:n hinta on 25€ ja sitä voi tilata hallituksen jäseniltä. Innostuimme myös laatimaan filmille ”käsikirjoitusta”, joka jatkossa voi olla käytössä katsojilla, kun filmiä näytetään kirjastossa.

Lauantaina 16.10.2021 osallistuimme Syystulet -tapahtumaan ja Paksuniemen (juhannus)kokko poltettiin! Hyvin paloi kokko tuulisena iltana, ja ilahduttavan paljon oli väkeä ihailemassa kokon palamista pimenevässä illassa. 

Yhdellä tikulla kokko palamaan!

Samalla oli mahdollisuus tutustua rantasaunaan ja kuvassa näkyvään avantouintipaikkaan. Jotkut rohkeat kävivätkin uimassa!

Paikalle tuli mukava määrä katsojia. Kokko näkyi pimenevässä illassa hyvin kauemmaksikin, ja Facebookissa näkyi illan mittaan päivityksiä palavasta kokosta. Kiitos kaikille osallistujille, kokon sytyttäjälle ja kokkovahdeille!  
22.8.2021

Olimme mukana Kukka-Kuhhauksessa 20.8.-22.8.2021. Esittelimme toimintaamme ja myytävänä oli seuran tuotteita.

Kuhhauskuvassa seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen:

 

Rääkkylä-Seura osallistui Keski-Karjalan arkeologiapäivään 15.8.2021 

Rääkkylä-Seuran muinaisvene lähti näyttelyyn Kiteelle arkeologiseen päivään. Laitoimme muinaisveneen matkaan lauantaina 14.8.2021 klo 12 Paksuniemen myllystä ja samalla talkooporukka korjasi  romahtamassa ollutta Aukusti-sahaa. Sunnuntaina Rääkkylä-Seuran jäseniä oli Kiteesalissa kuulemassa arkeologi FT Ville Hakamäen mielenkiintoista luentoa Hevosenkenkäsoljesta metalli-ikoneihin, minkä jälkeen siirryimme Valamontielle tutustumaan näyttelyyn. Rääkkylän muinaisvenettä saattoi käydä ihailemassa sadekatoksen alla (alempi kuva). Sunnuntai-iltana vene saapui Kiteeltä ja laitettiin talvisäilöön myllymuseoon.

Talkooväki on nostanut muinaisveneen trailerille Kiteelle kuljetusta varten. (14.8.2021)

Markku Ylönen esitteli ulkotilan näyttelyä yleisölle. Muinaisveneelle hän oli laittanut sadekatoksen. 

Paksuniemen myllymuseon näyttelyssä runsaasti kävijöitä 

Paksuniemen Myllymuseo ja siellä ollut keramiikkanäyttely 25.6.-25.7.2021 kiinnostivat matkailijoita ja pitäjäläisiä ennakoitua enemmän. Kävijöitä oli neljän viikon aikana useita satoja. Heistä vieraskirjaan kirjoitti nimensä yli 300. 

Varsinaisina vetonauloina olivat itse mylly, myllyn museovene sekä taiteilija Henriikka Leppäsen näyttely ”Oman maan savea”. Keramiikkateokset on tehty rääkkyläläisestä ja tohmajärveläisestä luonnonsavesta. Myös polku riihelle ja riihen avoimesta ovesta näkyneet saviteokset jäivät kävijöiden mieleen. Näyttelyn järjesti museota ylläpitävä Rääkkylä-seura.

Seuran toiminta jatkuu mm. valokuvakilpailulla. Sen teemana on Rääkkylä Nyt. Kuvien aiheina tulee olla Rääkkylän arki, pitäjäläisten toiminta sekä pitäjän perinteiden ylläpitäminen. Tällä kertaa luontokuvat eivät kuulu kilpailun aihepiiriin. Kilpailukuvia on alkanut tulla vähitellen lähinnä kesävierailta. Toivomme kilpailuun kuvia tavallisesta elämästä Rääkkylässä. Ajatuksena on, että kuvat tallennetaan tulevien sukupolvien käyttöön perinneaineistoksi.

Näyttelyn avajaiset 25.6.2021

Henriikka Leppäsen näyttelyn ”Oman maan savea” avajaiset Paksuniemen myllymuseossa 25.6.2021 klo 18. Esillä on rääkkyläläisestä ja tohmajärveläisestä luonnonsavesta valmistettuja teoksia.
 
Näyttely on avoinna 26.6.-25.7.2021 klo 12-15, maanantaisin suljettu.
 
Rääkkylä-Seuran jäsenet: Tervetuloa seuran hallituksen kokoukseen 24.6.2021 klo 17

Paikka: Paksuniemi (kesäteatteri tai mylly)

Käsitellään tavanomaisten asioiden lisäksi myös seuraavat asiat:

6 Keski-Karjalan paikallislehti oy:n yhtiökokouksen päätös ja sen seuraukset

7 Joidenkin historiahankkeelle vuonna 2020 annettujen rahoituslupausten katoaminen ja sen seuraukset

8 Päätetään ajankohta yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle kohtien 6 ja 7 perusteella

Kokouksen jälkeen museoalueen siivousta ja juhannuskokon valmistelua talkootyönä. 

Näyttelyn ja museoiden aukiolo 2021

Henriikka Leppäsen näyttely ”Oman maan savea” Paksuniemen museoalueella vanhassa riihessä sekä myllymuseossa. Esillä on rääkkyläläisestä ja tohmajärveläisestä luonnonsavesta valmistettuja teoksia ja erilaisia materiaalikokeiluja.
Näyttely on avoinna 26.6.-25.7. klo 12-15, maanantaisin suljettu. 
Pitäjämuseo on avoinna 29.6.-3.7. ja 6.7.-10.7. klo 16-18. 

 

Tervetuloa kokoukseen 24.6.2021 klo 17 Paksuniemeen

Kutsumme seuran jäseniä hallituksen kokoukseen torstaina 24.6.2021 klo 17 Paksuniemeen. Samalla voimme siivota myllyn ja museoalueen näyttelykuntoon. Hallituksen kokous on avoin myös jäsenille, esityslistalla on yhdistyksen ylimääräisen kokouksen järjestäminen alla olevan asian takia. Keski-Karjalan paikallislehti oy:n puheenjohtaja Risto Hiltunen vastasi kieltävästi kutsuumme, ja nyt pitää julkisesti todeta, että seuran nykyinen hallitus ei osaa asiaa hoitaa. Käydään alla oleva asia läpi yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.   

 

Yhtiökokous 26.5.2021

Rääkkylä-Seuran jäsenille onkin tuttu asia, että Rääkkylä-Seura omistaa Keski-Karjalan paikallislehti oy:n osakkeita (191 osaketta). Yhtiökokous pidettiin 26.5.2021 Koti-Karjalan tiloissa, ja yhdistystämme edusti Suvi Hirvonen. Vuosittain yhtiökokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallitus. Rääkkylä-Seuran ehdotusta hallituksen jäseneksi ei ole yhtiökokouksessa käsitelty nyt kolmena vuonna peräkkäin. Vuonna 2019 Rääkkylä-Seura ehdotti hallituksen jäseneksi Leena Sallista ja vuosina 2020 ja 2021 Ari Vaittista. Emme ole saaneet ehdotustamme edes esityslistalle. Kokouksessa 26.5.2021 Suvi Hirvonen esitti 7.2.2021 lähettämämme esityksen myös suullisesti, mutta hallituspaikkaa emme saaneet Rääkkylä-Seuralle.

Olemme pyytäneet Keski-Karjalan paikallislehti oy:n puheenjohtaja Risto Hiltusta seuraavaan Rääkkylä-Seuran hallituksen kokoukseen selvittämään yhtiön toimintaa ja yhtiökokouskäytäntöjä hallituksen valinnassa.  Suurimpana vähimmistöosakkaana haluamme tietenkin olla mukana kehittämässä lehteä, mitä emme ole ilman hallituspaikkaa voineet tehdä. Nyt on tarpeen myös selvittää, miten yhtiön toimintaa jatkossa kehitetään tasa-arvoisesti (osakeyhtiölain 7§ mukaisesti) ja hyvässä yhteistyössä kaikkien osakkeenomistajien kesken.

 

Koululaiset museovierailulla 20.5.2021

Kolme vuotta sitten toukokuussa Rääkkylän yläkoulun oppilaat kävivät tutustumassa pitäjämuseoon, luokka kerrallaan. Tänään tämän lukuvuoden 9.-luokkalaiset, 17 oppilasta, kävivät museovierailulla. Oppilaille kerrottiin vähän museoasiaa yleisellä tasolla, sitten oppilaat kävivät kolmen hengen ryhmissä kiertämässä museon eri huoneet. Sisällä oli kahdeksan numeroitua kohdetta, joista oppilaita pyydettiin miettimään mikä numeroitu esine tai rakenne on, mihin sitä käytettiin. Mukavaa pohdintaa eri esineet saivat, vähän piti miettiä ja hauskoja ehdotuksia kuului sieltä täältä.

Kiitos ysiluokkalaiset käynnistä!

19.5.2021

Perinnetoimikunta kävi tutustumassa pitäjämuseoon sisältä ja ulkoa. Kiitos vierailusta ja ideoista!

Kevätretki Kivisalmen patsaspuistoon 15.5.2021

Tervetuloa lauantaina 15.5.2021 klo 12 Kivisalmen levähdysalueelle. Perehdytään kotiseutuun ja tutustutaan paikalla jo oleviin muistomerkkeihin ja suunnitellaan uutta muistomerkkiä. 

 

28.4.2021

Rääkkylä-Seuran kevätkokous pidettiin 24.4.2021, kokoukseen osallistui 17 yhdistyksen jäsentä.  Käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin sääntömuutokset. Ennen kokousta pidettiin talkoot Paksuniemen alueella. Katsastimme museoalueen ja rakennukset ja suunnittelimme alueen rakennusten ja kävelypolkujen opastetta. Sovittiin, että pidetään pienempiä ”täsmätalkoita” kevään ja kesän kuluessa. Talkoovälle oli tarjolla koivunmahlaa myllyssä ja lohisoppaa ja kakkukahvit Paksuniemen ravintolassa.

Kokouksen jälkeen Rääkkylän historiaa kirjoittava Pekka Kauppinen puhui Rääkkylän tiestön rakentumisesta 1800- ja 1900-luvuilla, esityksen otsikkona oli: Alussa oli polku, polun päässä paikallistie. Tierakentamista
Rääkkylässä”
. Kotiseutu-uutiset kirjoitti (21.4.2021) esityksestä otsikolla Rääkkylän tiestö kehittyi poluista teiksi: ”Rääkkylän tiettävästi vanhin kylätie Oravilahdelta Haapasalmen Laivarantaan mutkittelee talolta talolle.– Sen sai rakentaa kuvernöörin vuonna 1803 antamalla päätöksellä, kertoo Rääkkylän historiaa kirjoittava tutkija Pekka Kauppinen.”

(loput tekstistä maksumuurin takana)

 

19.4.2021

Rääkkylä-Seuran kevätkokous pidetään  24.4.2021 klo 13 alkaen Rääkkylän kunnantalolla. Kutsut on postitettu jäsenkirjeessä pari viikkoa sitten ja ilmoitus kokouksesta oli torstaina 15.4.2021 Koti-Karjalassa. Pyydämme ilmoittautumista kokoukseen (noudatamme viranomaisohjeita).

Ennen kokousta pidetään talkoot Paksuniemen alueella klo 10 alkaen. Käydään läpi ja siivotaan Rääkkylä-Seuran museorakennukset ja niiden ympäristö. 

Kiteellä pidettävä arkeologinen päivä on siirtynyt elokuulle. Museovene ei lähde matkalle Kiteelle 8.5.2021 niin kuin aiemmin ilmoitimme, mutta venettä voi käydä katsomassa vaikkapa nyt 24.4. talkoiden yhteydessä Paksuniemen myllyssä.

 

6.3.2021

Rääkkylä-filmi, kuvaus ja ohjaus Paavo Luostarinen

Rääkkylä-Seura on tuottanut ensin VHS-version ja sitten DVD-version vanhasta Rääkkylä-elokuvasta, jonka on aikoinaan kuvannut ja ohjannut Paavo Luostarinen. Elokuva kertoo 1950-luvun lopun maatalousvaltaisesta pitäjästä ja sen kehityksestä. Filmi oli loppuunmyyty, mutta pyynnöstä tilasimme muutamia uusia DVD-elokuvia. Nyt kannessa on alunperin VHS-kasetin kannessa ollut Matti Hirvosen maisemamaalaus, jota muuten saa myös postikorttina. 

Elokuvan aiheet liittyvät yhtä hyvin tuon aikaiseen työntekoon kuin palveluihin ja maisemakuvauksiinkin. Esillä ovat niin Kivisalmen riimulossi kuin Rääkkylän kaunis puukirkko.

Lähetimme elokuvat sen jo varanneille ja loput kaksi kappaletta ovat myynnissä Onnen kaupassa. Jos kiinnostut, voit tilata elokuvaa DVD-versiona tai tikulle tallennettuna. Ota yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen, yhteystiedot täällä.

 

13.2.2021

Uusi vuosi, uudet kujeet. Rääkkylä-seuran hallitus on järjestäytynyt  kaudelle 2021. Jo syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Erja Moore. Hallituksen kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Saarinen, sihteeriksi Suvi Hirvonen ja rahastonhoitajaksi Ari Vaittinen. Hallituksessa toimivat lisäksi Tomi Helanne, Irene Riikonen ja Aarne Rouvinen. Jos olet kiinnostunut toimimaan Rääkkylä-Seuran hallituksessa, otatko yhteyttä meihin – sääntöjen mukaan hallitusta voi kevätkokouksessa täydentää kahdella jäsenellä (hallituksessa on pj + 6-8 jäsentä).

Kevätkokous pidetään lauantaina 24.4.2021. Kokoonnutaan klo 10 Paksuniemeen ja käydään läpi (=siivotaan) Paksuniemen alueella olevat museorakennukset: riihi, pirtti ja savusauna. Museoalueelle on tulossa opaste ja sen avulla alueella voi vierailla ja käydä katsomassa rakennukset kesän aikana. Siivoustalkoiden aikana/jälkeen syömme kevyen kenttälounaan Paksuniemessä ja siirrymme kokoukseen. Kokouksessa esitelmöi Rääkkylän historian kirjoittaja Pekka Kauppinen.

Uudistamme kevään aikana näitä nettisivuja. Salpalinja -sivu on aloitettu, ja tulossa on Museovene-sivu. Rääkkylä-Seuran ”Prinsessa Ruusunen”, eli museovene lähtee näyttelyyn Kiteellä pidettävään arkeologiseen päivään 8.5.2021. Tiedotamme tästä lisää myöhemmin.

***********************************************************************

Tästä alaspäin voit lukea vuoden 2020 Ajankohtaiset asiat.

***********************************************************************

12.12.2020

Ja lamppu sammui…

Pitäjämuseoon Saviniementielle syttynyt lamppu on sammunut. Saimme kunnanhallitukselta 8.12.2020 vastauksen, jossa kerrotaan että pitäjämuseorakennukseen tehdyt sähköasennukset on purettu. Museon avainkin on nyt palautunut takaisin Rääkkylä-Seuralle (12.12.2020). Kunnasta toivotaan hyvän yhteistyön jatkuvan, ja varmaan nyt saamme yhteistyössä museorakennuksen ulkokuoren kunnostettua jo ensi kesänä.  Käsitellään seuran kevätkokouksessa 2021 rakennuksen kunnostus tarkemmin. Nyt on mahdollisuus  kutsua iso joukko rääkkyläläisiä ja kunnan toimijoita perinteisiin talkoisiin, tehdä jo alkukesästä rakennuksen seinien kunnostus ja rakennuksen maalaus punamultamaalilla.  

7.12.2020

Ja kaikki alkoi yhdestä lampusta…

17.11.2020 Saviniementiellä sijaitsevasta pitäjämuseosta alkoi kuulua kummia. Vain harvakseltaan kesäaikaan aukiolleeseen museorakennukseen oli asennettu ulkovalot ilman että Rääkkylä-Seuralta olisi asiasta kysytty! Ohikulkijat kiinnittivät valoihin huomiota, ja olimme hyvin huolissamme paloturvallisuudesta. 

Koska Rääkkylä-Seura omistaa museona toimivan entisen viljamakasiinin (lahjoitus manttaalikunnalta vuonna 1962), mutta ei ollut tietoinen ulkovalon asennuksesta, asiaa lähdettiin selvittämään. Ja selvittämään, selvittämään – kenen määräys? kenen rakennus? kenen sähköliittymä? Kunta oli siis asialla, ja valot oli asennettu Rääkkylä-Seuran omistamaan rakennukseen ja sähköliittymään. Rakennus on vakuutettu museorakennuksena, jota käytetään vain kesäisin. Vakuutusyhtiön mukaan mahdollisen tulipalon sattuessa sähköasennusten seurauksena,  korvausvastuu on sähköasennusten tekijätaholla. Selvisi myös että rakennus on kunnan maalla, eikä seuralla ole tietoa onko maa-alasta joskus tehty vuokrasopimus. 

 

Asiat eivät oikein ottaneet selvitäkseen ja niinpä kirjoitimme Rääkkylän kunnanhallitukselle kirjeen. Odotamme vastausta.

 

26.11.2020

Rääkkylä-Seuran syyskokous pidettiin 15.11.2020. Kokouksessa valittiin seuran hallitus vuodelle 2021. Puheenjohtajana jatkaa Erja Moore ja hallituksessa toimivat Tomi Helanne, Suvi Hirvonen, Irene Riikonen, Aarne Rouvinen, Timo Saarinen ja Ari Vaittinen. Sääntöjen mukaan hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä. Kevätkokouksessa hallitusta voidaan täydentää vielä kahdella jäsenellä, tämä toiminnasta kiinnostuneille vinkiksi. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu ja hyväksyttiin seuran melkoisen pitkä toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Rääkkylä-Seuran vastuulla oleva Rääkkylän historian kirjoittaminen on edennyt hyvin! Kirjoittajasopimus on laadittu Pekka Kauppisen kanssa. Hän tuntee Rääkkylää jo aiempien historiakirjoitustensa kautta, kun hän oli päävastuussa teoksen Pitäjä rajojen mailla kirjoittamisesta. Hän on kirjoittanut myös Kiteen historian Kahteen suuntaan katsonut

Historian kirjoittamiseen liittyy vuosina 2021 ja 2022 Rääkkylä-Seurassa muutakin toimintaa – koronarajoitusten ja suositusten poistumisen jälkeen, tarkempaa tietoa on siis tulossa myöhemmin.

Toimintasuunnitelmassa on nyt Paksuniemen museoalueen kunnostus, sinne kutsumme talkooväkeä kevään mittaan.

 

22.10.2020

Rääkkylän kirjasto on tulostanut asiakkaiden käyttöön Raimo Virkkusen toimittaman, Rääkkylän osuusmeijerin historiikin YHTEISTYÖSSÄ YLEVYYTEMME, SOVUSSA SUURUUTEMME.

Teos on julkaistu täällä Rääkkylä-Seuran sivuilla kohdassa Historiaa, tässä linkki teokseen.

Pohjois-Karjala -lehdessä 8.10.2020 on juttu kirjasta ja kirjoittajasta. Käykäähän lukemassa!

 

31.8.2020

Erkki Soinisen siluettitöiden näyttely oli esillä Rääkkylän kirjastossa kesän ajan. Näyttely siirtyy Pyhäselän kirjastoon, jossa Erkki Soinisen töitä on esillä 1.9.2020 alkaen. 

29.8.2020

Rääkkylä-Seura osallistui Maakuntapäivänä Rääkkylässä pidettyyn Koivuniemi 100 vuotta -tapahtumaan. Erja Moore kertoi tapahtuman aluksi Koivuniemen historiasta ja talon toiminnasta kunnanlääkärin vastaanottona ja asuntona vuoteen 1962 saakka. Rääkkylässä 25 vuotta (1928-1953) kunnanlääkärinä toimineesta Ilmari Kohosesta ja hänen perheensä asumisesta Koivuniemessä saatiin valokuvia valokuvanäyttelyyn lääkäri Kohosen pojanpojalta Jorma Kohoselta. 

28.8.2020

Tutustuimme karjalaisiin juuriimme 16.8.2020. Kävimme Markku Ylösen opastuksella tutustumassa Anninkankaan hautausmaahan ja Kiteen ortodoksiseen keskukseen. Koti-Karjalassa 26.8.2020 julkaistiin juttu retkestämme otsikolla ”Rääkkylä-Seura itäisillä juurillaan”.

4.8.2020

Kutsu Rääkkylä-Seuran jäsenille! Tutustutaan lisää karjalaisiin juuriimme ja tehdään retki Kiteelle ortodoksiseen keskukseen, Anninkankaan kautta. Näin se menee:

Sunnuntai 16.8.2020

Tavataan klo 12 Anninkankaalla, ortodoksisella hautausmaalla (Täitimenniemi, Jaama). Markku Ylönen tulee paikalle ja esittelee meille tämän paikan.

Sitten siirrytään Kiteelle ja tutustutaan Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkkoon (osoite Valamontie 4).

Kahvit meille tarjotaan ja sen vuoksi ilmoittautuminen tarvitaan, vaikkapa viimeistään 12.8.2020. Ilmoittaudu sähköpöstilla:
erja.moore (at) pkarjala.net tai tekstiviestillä numeroon 040 577 4776.

3.8.2020

 

23.7.2020

Tapahtumakuulumiset

Seuran kevätkokous pidettiin 19.7.2020 Paksuniemen kesäteatterissa. Sää helli meitä +25 asteen lämpötilalla ja pidimmekin kokouksen kesäteatterin varjopuolella. Aluksi juotiin kahvit ja maisteltiin mustikkapiirakkaa. Sitten pidettiin kokous, käsiteltiin sääntömääräiset asiat, paikalla oli 16 seuran jäsentä.

Kokouksen jälkeen julkistettiin Rääkkylän 50. Kunniaheinämies. Kunniaheinämiesparina palkittiin Marja ja Urho Tapanen, joille ojennettiin kunniakirja ansiokkaasta työstä Rääkkylän pitäjän ja kotiseudun hyväksi.  Kuvassa Kunniaheinämiespari Paksuniemen myllyssä kuvattuna. 

Vuoden 2020 Kunniaheinämiesparia haastateltiin paikallislehtiin ja haastattelut on luettavissa Koti-Karjalassa (22.7.) ja Kotiseutu-uutisissa (23.7.).

Seuraavaksi kuulimme Markku Ylösen esityksen kaukaisesta historiastamme: Mistä ensimmäiset rääkkyläläiset tulivat ja mistä nimi Rääkkylä on peräisin? Kuulimme muinaisista Karjalan vesireiteistä ja muinaisveneilystä. Esityksen jälkeen siirryimme myllymuseoon, jota pidimme auki klo 12-15. Museoesineiden lisäksi näytteillä oli 15 Erkki Soinisen siluettityötä.

Kokouksen aikana vapaaehtoiset avustajamme ahkeroivat myllyssä ja myllyn edessä. Kaupan oli seuramme tuotteita: t-paitoja, kestokasseja, kortteja ja jääkaappimagneetteja. Myllyssä oli ajoittain ruuhkaakin. Siluettityöt, muinaisvene, maailman suurin pokasaha ja yläkerrassa ”esitetty Vaarain filmi Oy:n teos” 1960-luvulta herättivät kävijöiden kiinnostusta. Rohkeimmat astuivat myllyn vaakaan, jonka kerroimme näyttävän pari kiloa oikeaa painoa vähemmän. Nähtiinpä pihalla vielä Markku Ylösen flash mob: Annukka, saaren neito.

 

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja myllyssä vierailleille! 

 

7.7.2020

KOKOUSKUTSU

Rääkkylä-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 19.7.2020 klo 12 Paksuniemen kesäteatterissa, osoite Paksuniementie 241, Rääkkylä. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja täydennetään seuran hallitusta.

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumista kokoukseen. Ilmoittautumiset sähköpostilla ari-o.vaittinen@pp.inet.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 5774776. Osallistujille on kahvitarjoilu.

Kokouksen jälkeen julkistetaan vuoden 2020 Kunniaheinämies ja kuullaan Markku Ylösen esitys Rääkkylän muinaislöydöistä, muinaisista vesireiteistä ja asutuksen tulemisesta Rääkkylään.

Paksuniemen myllymuseo pidetään avoinna yleisölle kokouspäivänä klo 12-15. Myynnissä on Rääkkylä-Seuran tuotteita.

Rääkkylä-Seuran hallitus

26.6.2020

Rääkkylä-Seuran logolla varustettuja t-paitoja (15€) on myynnissä Onnen kaupassa . Samoin myynnissä on logolla varustettuja kestokasseja (5€).

Kokosimme myyntiin myös perinteisiä postikorttipaketteja (2€). Yhdessä nipussa on kolme Rääkkylä-korttia (valokuvia) ja kolme + kolme korttia, joissa on Matti Hirvosen piirroksia Rääkkylästä (kirkko ja maisema). 

Kaupan päälle vanhoja Kihaus-kortteja vuosien takaa!

20.6.2020

Suomen kesän vanhaa perinnettä kunnioittaen juhannuskokko poltettiin Paksuniemessä juhannusaattona 19.6.2020 klo 20. Edellisen päivän runsas sade poisti metsäpalovaroituksen juuri sopivasti juhannusaatoksi. 

17.6.2020

Juhannuskokko poltetaan juhannusaattona 19.6.2020 klo 20 Paksuniemessä, jos metsäpalovaroitus ei ole enää voimassa. 

15.6.2020

Erkki Soinisen siluettitöiden näyttely Rääkkylän kirjastossa

Rääkkylän kirjastossa on esillä Rääkkylän Niemisessä asuneen siluettitaiteilija Erkki Soinisen (1941-2008) taideteoksia. Nyt esillä on 52 taulua ja kaksi leikekirjaa. Lasivitriinissä on paperileikkeitä ja yksi tunnetun suomalaisen henkilön profiilikuva kiitoskirjeineen. 

Näyttely on avoinna kirjastossa 31.8.2020 saakka.

 

30.5.2020

Rääkkylä-Seuran kesä 2020 poikkeusoloissa

Rääkkylä-Seura toimii tänä kesänä poikkeusolojen rajoitukset huomioon ottaen. Yleisötapahtumat ja näyttelyt on jouduttu perumaan koronaepidemian vuoksi, mutta muuten toiminta on aktiivista. Toimintaan on saatu ohjeita ja vinkkejä oman väen lisäksi mm. Suomen Kotiseutuliitolta. 

Kesän aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua itsenäisesti Paksuniemen museoalueen rakennuksiin eli riiheen, pirttiin ja savusaunaan. Pitäjämuseo pidetään suljettuna, mutta Paksuniemen myllymuseoon harvinaisine veneineen voi tutustua erillisestä sopimuksesta. Nähtävillä on mm. tarkka kopio 1100-luvulla rakennetusta veneestä. Vene löydettiin Rääkkylästä vuonna 1976, ja se on saanut paikan Kansallismuseosta. Rääkkylässä on lisäksi kolme kotimuseota, jotka ovat kesäaikana auki sopimuksen mukaan. 

Rääkkylä-Seuran kevätkokous jouduttiin siirtämään, ja se pidetään Paksuniemen kesäteatterissa 19.7. noudattaen poikkeusoloihin kuuluvia turvavälejä. Kokouksessa julkistetaan perinteinen kunniaheinämies nyt 50. kerran. Käytännön järjestelyjen vuoksi kokouskutsussa pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen.

6.4.2020

Rääkkylä-Seuran hallitus piti etäkokouksen 5.4.2020. Kokouksessa kirjattiin Kotiseutuliiton ohjeiden mukaisesti, että toukokuussa pidettäväksi aiottu kevätkokous siirretään myöhemmäksi. Kevään ja kesän toimintaa on peruttu tai siirretty syksyyn: Pihatalkoot, museoveneen matka ja punamaalin keittotapahtuma perutaan.  Kesänäyttelyksi suunniteltu Erkki Soinisen siluettitöiden näyttely siirretään myöhempään ajankohtaan.  

Jäsenkirje lähtee matkaan ensi viikolla. Lähetämme sen sähköpostilla niille jäsenille, joiden sähköposti on tiedossamme ja kirjeenä niille jäsenille, joiden osoite on tiedossamme. Jos olet jäsen ja kirjettä ei näy eikä kuulu, niin laitatko yhteystietosi sähköpostilla tai soittamalla jollekin hallituksen jäsenelle (ks. Yhteystietoja).

 

18.3.2020

Rääkkylä-Seuran logo 

Rääkkylä-Seuralla on nyt oma logo eli tyylitelty tunnuskuvio. Se kuvaa vehmasta luontoa, järvimaisemaa ja kirkasta taivasta. Logo on ideoitu ja suunniteltu seuran omana työnä. Käytännön toteutuksesta on vastannut graafisen alan toimisto.

Logoa on tarkoitus käyttää seuran asiakirjoissa, nettisivuilla, kirjeissä, esitteissä ja mahdollisesti myös myytävissä tuotteissa.

18.3.2020

Sääntömääräinen kevätkokous pyritään järjestämään toukokuun loppuun mennessä. Ilmoitamme ajankohdan ja kokousjärjestelyt myöhemmin. 

Kevätkokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja täydennetään seuran hallitusta. Kokouksessa kuullaan esitys Rääkkylän muinaislöydöistä, muinaisista vesireiteistä ja asutuksen tulemisesta Rääkkylään. Katsellaan vanhoja valokuvia ja etsitään niistä tuttuja!

15.3.2020

Rääkkylän kirjasto ei ole avoinna 13.3.2020 lähtien, joten Rääkkylä-filmin esitykset 17.3. ja 18.3. peruuntuvat.  

10.2.2020

Rääkkylän historia yksiin kansiin

Rääkkylän historiakirjan suunnittelu on kestänyt liki 50 vuotta. Kunnanvaltuusto teki päätöksen pitäjähistorian kirjoittamisesta kunnan 100-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1974. Toimeenpano siirrettiin myöhemmäksi. Vuonna 1993 kunnassa nimitettiin historiatoimikunta, mutta asia ei vieläkään edennyt.

Ilkka Simanaisen laajan historiatyön innoittamana Rääkkylän historiakirjan suunnittelu aloitettiin uudelleen laajassa työryhmässä vuonna 2019 ja historiahankkeelle laadittiin hankesuunnitelma. Rääkkylä-Seura otti vastuulleen historian kirjoittamisen rahoituksen hankkimisen ja historiatyön koordinoinnin ja tätä varten nimitettiin historiatoimikunta. Vuonna 2020 historiatyölle haetaan rahoitusta ja tarkoituksena on saada ulkopuolinen historiakirjoittaja kirjoittamaan teos nimeltä Rääkkylän historia. Samalla tehdään nettisivusto Rääkkylän historiatekstejä varten; sinne kootaan eri kirjoituksia teemoittain. Tavoite on, että historiakirja valmistuu ja julkaistaan vuonna 2022.

Rääkkylä-Seuran tapahtumia tulossa vuonna 2020:

Rääkkylä-filmiä näytetään kirjastossa seuraavasti:

Tervetuloa katselemaan ja muistelemaan 1950-luvun Rääkkylää! Filmin on kuvannut ja ohjannut Paavo Luostarinen. Maaliskuulle suunniteltu filmin näyttöaika siirtyy tuonnemmaksi.

Lauantaina 25.4.2020 klo 10 alkaen ympäristötalkoot Paksuniemessä. Tervetuloa mukaan tutustumaan ja hoitamaan yhteistä kulttuuriperintöämme!

Punamaalia keitetään toukokuussa 2020. Koe-erän valmistumisen jälkeen järjestämme keittotapahtuman keskemmällä kesää ja valmistamme punamaalia myös myyntiin. Mukaan keittohommiin pääsee myös, ilmoitamme tarkemmat tiedot keväämmällä.

Myllyn tiloissa säilytetty muinaisveneen kopio pääsee tänä keväänä matkalle! Tästä kerromme myöhemmin ja ilmoitamme ajankohdan, jolloin venettä pääsee vaikka saattelemaan matkaan.

Juhannusaattona kokko syttyy Paksuniemessä klo 21. Tervetuloa perinteisimmästä perinteisimpään kesätapahtumaan!