Rääkkylän historia kirjaksi 2020-2023

Rääkkylän historian kirjoittamiseksi laadittiin hankesuunnitelma vuonna 2019 ja varsinainen sisällöllinen tutkimussuunnitelma vuonna 2020. Kirjoittajaksi valittiin Pekka Kauppinen. Alun perin liikkeelle lähdettiin Rääkkylä-Seuran omarahoituksen ja Rääkkylän kunnan myöntämän 10000 euron rahoituksen turvin. 

Rahankeräyslaki muuttui 1.3.2020 ja olemme nyt saaneet vaaditun rahankeräysluvan (RA/2021/963) ja alamme hakea rahoitusta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä. Voit tukea Rääkkylän historian kirjoittamista tekemällä lahjoituksen tilille:

FI22 5406 0320 0458 90

Rahoitusta haetaan kirjoittajan palkkioon ja toimitus- ja painamiskustannuksiin. Historiatoimikunta (Markku Lappalainen, Erja Moore, Rauni Ronkainen, Jouko Tolvanen, Ari Vaittinen, Raimo Virkkunen) toimii vapaaehtoistyönä ilman palkkiota tai kulukorvauksia. 

Pekka Kauppinen julkaisee kirjoitustyön kuluessa pieniä kirjoituksia Rääkkylän historiasta, tässä linkki ja sivun osoite:  https://www.historiapalvelut.fi/raakkyla/raakkyla.htm

Käykäähän lukemassa näitä kirjoituksia! Siellä on myös vinkkejä, miten meistä jokainen pääsee tutustumaan oman kylän ja suvun historiaan avoimien aineistojen kautta.

Rasivaaran nuorisoseuran historiaa 1950-luvulta alkaen on koonnut Timo Saarinen seuraavaan tekstiin: 

Rasivaaran nuorisoseuran muisteloita – Timo Saarinen

***

Tässä alla vielä linkkejä aiemmin julkaistuihin Rääkkylän paikallishistoriaan liittyviin teoksiin: